COMUNICAT OFICIAL / OFFICIAL STATEMENT / COMUNICADO OFICIAL


- NSF SUSPÈN LA 4º EDICIÓ -

La 4arta edició del No Surrender Festival prevista pels dies 26 i 27 de juny de 2020 es suspèn arran de la complexa situació derivada pel Covid-19.  
Conjuntament amb l’Ajuntament de Mollerussa s’ha consensuat la suspensió d’aquesta edició.  
La seguretat dels músics, espectadors, col·laboradors i voluntaris és prioritària per l’organització i aquest és el principal motiu que ens porta a prendre aquesta decisió.  
Tot apunta que la prohibició d’esdeveniments multitudinaris així com concentracions de grans masses de gent es prolongarà i aquesta incertesa en el temps ens fa declinar o posposar la data d’aquesta edició.  
Per a tots els músics, cantants i espectadors que heu adquirit les vostres entrades anticipades farem la devolució del 100% de l’import de l’entrada, aquesta devolució no serà necessària sol·licitar-la ja que és farà de forma automàtica en un termini de 30 dies.  
Per últim no volem deixar d’agrair una vegada més a tots els que fan possible aquest Festival i que l’han portat a ser Festival de referència a les nostres terres.


- NSF SUSPENDE LA 4º EDICIÓN -

La 4ª edición del No Surrender Festival prevista para los días 26 y 27 de junio de 2020 se suspende a raíz de la compleja situación derivada por el Covid-19.
Conjuntamente con el Ayuntamiento de Mollerussa se ha consensuado la suspensión de esta edición.
La seguridad de los músicos, espectadores, colaboradores y voluntarios es prioritaria para la organización y este es el principal motivo que nos lleva a tomar esta decisión.
Todo apunta a que la prohibición de eventos multitudinarios así como concentraciones de grandes masas de gente se prolongará y esta incertidumbre en el tiempo hace que tengamos que suspender esta edición.
Para todos los músicos, cantantes y espectadores que hayan adquirido sus entradas anticipadas, recibirán la devolución íntegra del importe de esta. Dicha devolución no será necesaria solicitarla ya que se hará de forma automática en un plazo de 30 días.
Por último no queremos dejar de agradecer una vez más a todos los que hacen posible este Festival y que lo han llevado a ser el Festival de referencia en nuestras tierras.


- THE NSF 4th EDITION HAS BEEN SUSPENDED -

THE 4 th EDITION OF THE NO SURRENDER FESTIVAL scheduled to take place on 26 th and 27 th of June 2020 has been suspended due to the covid-19 complex situation.
Together with Mollerussa Town Hall an agreement has been reached to suspend this edition.
The safety of musicians, audience, contributors, volunteers is a priority by the organization and this is the main reason why this decision has been taken.
It has been said that crowded events will be banned for an unforeseen amount of time. In addition, the situation could last a very long time. So, this is why we have decided to put off the date of this 4th edition.  
To all the musicians, singers and audience who have already bought the entrance fee, just to let you know that you will get a 100% refund within 30 days.
All in all, we would like to acknowledge again to everyone who makes the festival possible and they are the ones who have also made this festival as a Festival of reference in our lands.