L'accés i l'estada al recinte del NSF suposa l'acceptació de les següents condicions:

1. Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l'organització a privar l'accés al recinte. L'organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada. L’adquisició de l'entrada és en ferm i no s'accepten canvis ni devolucions.

2. Els assistents com a públic i els participants menors d’edat, hauran de dur degudament complimentat el document d’accés per accedir al recinte.

3. No està permesa l'entrada de menjar ni beguda.

4. Està prohibida la venda d'alcohol a menors de 18 anys, d'acord amb la legislació vigent.

5. Només es permetrà l'entrada de gossos guia o assistència.

6. Tota persona que accedeixi al festival, no només com a participant, podrà ser filmada i fotografiada per l'organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l'organització amb l'únic propòsit de promocionar el festival.

7. L'organització es reserva el dret d'admissió.