DIRECCIÓ:
Josep M. Pons i Helena Esteve

LOGÍSTICA:
Josep M. Calafell 

DIRECTOR ARTÍSTIC:
Antoni Tolmos

COMUNICACIÓ:
Comunicant Bona Premsa

DISSENY I MANTENIMENT WEB:
Eva Balcells / Dispromèdia - Ebasnet

SO:
SOUNDERS

IMATGE:
Josep Culleré

ELECTRICITAT: